intro

Arrendera Husa Gård

Husa Gård består av 138 ha åker och 32 ha betesmark och ligger ca 30 minuter från Stockholm. På fastigheten finns bl a fyra ladugårdar med plats för sammanlagt ca 180 nötkreatur, en maskinhall/verkstad samt två bostadshus. Gården är belägen i ett naturskönt uppländskt kulturlandskap och har anor från forntiden.

Verksamheten är KRAV-godkänd sedan 1985, och den utgörs idag främst av uppfödning av nötkreatur samt spannmålsodling. Det står arrendatorn fritt att ställa om produktionen till en annan givet att den förblir ekologisk.

I arrendet ingår mark och byggnader, inklusive en arrendatorbostad om ca 140 m2 samt stödrätter.

På gården finns en livsmedelslokal och butik som kan användas till förädlings- och försäljningsverksamhet.

Avsikten är primärt att arrendatorn tar över över djurbesättning och maskinpark för att kostnadseffektivt kunna få en flygande start.

Preliminärt förfarande

  1. Annonsering - juli-augusti 2020
  2. Intresseanmälan - 1 september
  3. Prospekt skickas till intressenter - löpande
  4. Sista dag för ansökan - 15 september
  5. Urval - september-oktober
  6. Avtalsskrivning - november
  7. Tillträde - 14 mars 2021 eller tidigare

Villkor och friskrivning

Informationen på denna sida ska inte ses som ett anbud från jordägaren, utan som information om vad ett kommande arrendeavtal mellan parterna bör innehålla.

Efter intresseanmälan inkommit kan jordägaren fritt välja att anta denna. Fri prövningsrätt förbehålles jordägaren.

En intresseanmälan är ej bindande, varken för jordägare eller arrendator, förrän ett arrendeavtal undertecknats av båda parter.

Kontakt

Vi har inte möjlighet att svara på frågor om utarrenderingen via telefon i detta skede.

Maila dina eventuella frågor till [email protected].