Om Husa Gård

Husa Gård är en ekologisk gård inriktad på köttproduktion. På gården föder vi främst upp nötkreatur.

Våra drygt 50 dikor ger förhoppningsvis lika många kalvar att föda upp varje år. (Dikor är kor som inte mjölkas utan bara ger di till sin egen kalv.) Dessutom har vi ett 30-tal tackor på gården.

Husa Gård omfattar 160 hektar åkermark och 40 hektar naturbetesmark. Vi odlar spannmål (höst- och vårvete till malning samt havre till gryn och foder) och naturligtvis vall (klöver och gräs) för djurens vinterfoder, vilket vi lagrar som ensilage.

Husa Gård är ”gammal i gården”. Både historiskt och som ekologisk producent.

Staffan Ahrén, som äger och driver gården, och hans far har varit bönder på Husa sedan 1956. Hemkommunen, Vallentuna, är Sveriges runstenstätaste kommun. Gårdens läge intill den s.k. Långhundraleden, vikingarnas segelled till Uppsala, förpliktigar. Därför har vi mycket betesdjur för att hålla markerna öppna. Och bland annat därför började omläggningen till ekologiskt lantbruk redan i slutet av 70-talet.

När KRAV bildades 1985 var Staffan en av initiativtagarna. Gårdens medlemsnummer i KRAV var till och med det lägsta som finns: 850001.