Om Husa Gård

Husa Gård är en ekologisk gård inriktad på köttproduktion. Gården drivs av arrendatorn Karl Björnström.

De ca 60 dikorna ger förhoppningsvis lika många kalvar att föda upp varje år. (Dikor är kor som inte mjölkas utan bara ger di till sin egen kalv.)

Husa Gård omfattar ca 138 hektar åkermark och 32 hektar naturbetesmark. På ägorna odlar arrendatorn spannmål (höst- och vårvete till malning samt havre till gryn och foder) och naturligtvis vall (klöver och gräs) för djurens vinterfoder, vilket lagras som ensilage.

Husa Gård är ”gammal i gården”. Både historiskt och som ekologisk producent.

Staffan Ahrén, som äger och drev gården fram till våren 2022, och hans far har varit bönder på Husa sedan 1956. Hemkommunen, Vallentuna, är Sveriges runstenstätaste kommun. Gårdens läge intill den s.k. Långhundraleden, vikingarnas segelled till Uppsala, förpliktigar. Därför behövs många betesdjur för att hålla markerna öppna. Och bland annat därför började omläggningen till ekologiskt lantbruk redan i slutet av 70-talet.

När KRAV bildades 1985 var Staffan en av initiativtagarna. Gårdens medlemsnummer i KRAV var till och med det lägsta som funnits: 850001.