Husas ekologiska produktion

Husa följer KRAV:s regler. Den ekologiska djuruppfödningen ger våra djur:

  1. Möjlighet att få utlopp för sitt naturliga beteende.
  2. Ett i huvudsak hemproducerat vegetabiliskt ekologiskt foder och allt foder måste vara fritt från genmanipulerade och andra konstgjorda tillsatser.
  3. Ett liv utan vanemässig medicinering av t ex antibiotika. Om det är nödvändigt ska naturligtvis alla resurser, inklusive antibiotika, för ett bra omhändertagande sättas in. (Men användningen ger långa karenstider innan produkter typ mjölk och kött eventuellt kan KRAV-märkas).

På Husa betyder detta att djuren har möjlighet att gå ute hela året och de får hemodlat foder. Alla djur är födda på gården utom de handjur som används i aveln och smågrisarna som köps från annan KRAV-gård.

För växtodlingen innebär KRAV-reglerna bland annat att:

  1. Inga bekämpningsmedel eller lättlösligt handelsgödsel används i odlingen.
  2. I stället spelar växtföljden en avgörande roll för näringstillförseln med en omväxling mellan närande (klöver, ärtor, bönor) och tärande (spannmål, potatis) grödor. Man odlar fram växtnäringen.
  3. Växtföljden “bekämpar” också växtsjukdomar och ogräs genom omväxlingen. Detta hjälps upp med mekanisk bearbetning (harva, kultivera, plöja) i olika stadier och årstider. Den bästa ogräshämmaren är en tät och bra gröda.

Om du vill veta mer om ekologisk produktion kan du vända dig till KRAV eller kontakta Staffan.